+31(0) 75 711 28 22 / contact   
THE FUTURE WITH CONFIDENCE
stress and burn out symptoms, characteristics, method and developments
ENG   
NL   

Main Content

e-coach

Stress preventie en Burn out recovery with e-coaching.

The benefits of self-healing.

At the moment, many people are at home with a form of Burn out or chronic stress. The direct reason for working at home is perhaps the Corona measures. The result of this situation is that people are going to think about the imbalance between work and private life, which increases the complaints even further. There may also be sudden home-working children and/or a partner, with negative consequences for memory and concentration problems. These problems often occur at Burn out, as well as the short temper and extreme fatigue.

In the recovery process, traveling and making conversations in an unknown environment, is always difficult. Someone prefers to restore in his or her familiar environment. However, you need help in the form of structure and direction.

The result must be a change in thinking processes in the daily business. So not only at work but also at home. The whole process of Burn out Recovery is about balancing Work, Private and Personality.

E-coaching

Futura Esperanza has been using e-coaching for years. The major benefits of this will ensure a fast and effective recovery. For example, the actual coaching does not take place in one conversation every 2 à 3 weeks in a strange place, but in a continuous process of contact moments. At least 3 times a week there is a form of consultation, which creates a lot of flexibility in the approach. By working on the recovery in its own environment, there will also be a positive change there.

The smart use of video calls (Skype and or Zoom), email, WhatsApp and chat, together with the corresponding commands, a clear structure is created. This has a positive impact on the process of recovery and makes it possible to restore a Burn out, despite the Corona measures.
Another advantage is that there are no travel times or shipping problems. We’re working very efficient and effective, which means that costs are not too high and short waiting lists. Want to know more?

Informatie en contact
e-coach

What is E-coaching? ?

Its a form of coaching that makes the most of video calls (Skype and/or Zoom), email, WhatsApp and chat. In combination with the corresponding commands, a clear structure is created. This has a positive impact on the process of recovery and allows to recover from a chronic stress situation or a burn out.

The major benefits of this will ensure a fast and effective recovery. For example, the actual coaching doesn’t take place in a conversation every 2 à 3 weeks in a strange place, but in a continuous process of contact moments. At least 3 times a week there’s a form of consultation, which creates a lot of flexibility in the approach. By working on the recovery in the familiar environment, there will also be a positive change there.

Another advantage is that there are no travel times or shipping problems. We’re working very efficient and effective, which means that costs are not too high and short waiting lists.

Informatie en contact

presenteïsme

De snelst groeiende kostenpost in uw organisatie?

Presenteïsme kent twee verschijningvormen. De eerste is als mensen wel op het werk zijn, maar veel tijd spenderen aan dingen die niets met het werk te maken hebben. Het is een probleem met de balans tussen werk en privéleven. Medewerkers moeten hun kinderen naar school brengen en zorgen voor zieke familieleden en nog veel meer. Gebrek aan motivatie, frustratie en slechte relaties met collega’s zijn veel voorkomende redenen voor zowel ziekteverzuim als Presenteïsme.

De tweede vorm is, dat mensen vanuit een sterk verantwoordelijkheidsgevoel, hart voor de zaak of angst om hun baan te verliezen toch gaan werken als ze ziek zijn. Dus de mensen die op de rand van een Burn out zitten, maar ook zij die met een flinke griep de rest van het bedrijf infecteren.
Onderzoek wijst uit dat zieke medewerkers al gauw twintig procent minder presteren en dat de foutkans met zestig procent toeneemt. Verder beïnvloeden ze de sfeer negatief en bestaat er een groter risico op ongevallen en bedrijfsschade. Vergelijkbare problemen ontstaan bij werknemers in nood, bijvoorbeeld met relatieproblemen, schulden of een verslaving.

Ziektekosten

Herken je als ondernemer die signalen niet, dan kan het heel veel tijd en geld gaan kosten. Mensen melden zich niet ziek, dus een verzuimverzekering zal niet uitbetalen. Het zijn overigens niet alleen de ziektekosten, maar ook omzetverlies, klantonvriendelijk gedrag, missen van deadlines en de herstelkosten van fouten.

Signalen

De signalen van Presenteïsme lijken op die van een dreigende Burn out:

 • Een toename van grote en kleine fouten;
 • Kort lontje, hetgeen de sfeer niet ten goede komt;
 • Regelmatig kort ziekteverzuim;
 • Klagen over van alles, van de koffie tot de bureaustoel;
 • Veel vage gezondheidsklachten, als hoofdpijn, stress, stijve nek, rug;
 • Het communiceren met klanten wordt slechter en vaak negatief;
 • Toenemend cynisme over het bedrijf en de collega’s;
 • Men raakt het overzicht kwijt;
 • De planning gaat steeds moeilijker;
 • Minder en minder empathisch gedrag.

Fitte medewerker

Als leidinggevende is het lastig omgaan met Presenteïsme. Je wilt in feite gewoon fitte medewerkers, die betrokken zijn bij het werk. Er is ook niet zoveel tijd beschikbaar om dieper in te gaan op de oorzaken. Toch lopen ongemerkt de kosten flink op. Daarnaast wil je voorkomen dat mensen uitvallen met een Burn out.

Oplossingen

Er zijn een aantal mogelijkheden om het probleem aan te pakken.

 • Sta open voor de signalen zoals hiervoor benoemd;
 • Breng de oorzaken en gevolgen in beeld;
 • Ga een echt gesprek aan met betrokkenen. Niet alleen de werknemer, maar ook collega’s en direct leidinggevenden. Eventueel ook met vertrouwde klanten of leveranciers;
 • Biedt hulp aan;
 • Sta ook open voor het oplossen van privé stress, die al snel van invloed is op het werk.

Advies

Komt de situatie u bekend voor overweeg dan de inschakeling van een expert. Het is vaak lastig om het “echte” gesprek aan te gaan met trouwe medewerkers.

Informatie en contact
wat kost een burn out

Wat kost een burn out?

Een aantal toonaangevende instituten in Nederland zoals het CBS, het Trimbos-instituut en TNO, buigen zich jaarlijks over deze vraag. Allereerst is dan interessant wat gemiddeld een zieke werknemer per dag kost. De meest recente rekensommen laten zien, dat u dan moet denken aan € 410,-- per dag, uitgaande van een gemiddeld jaarinkomen in Nederland van € 37.000, --,  zijnde modaal. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

 • Loondoorbetaling: 153 euro
 • Kosten vervanging: 146 euro
 • Verlies productie/dienst: 43 euro
 • Kosten arbodienstverlening: 60 euro
 • Verzuimbegeleiding: 7,50 euro
 • Totaal verzuimkosten: 410 euro per dag

Dus het zijn niet alleen de kosten van loondoorbetaling, maar ook de kosten van vervanging, verlies van productie en/of dienstverlening, de arbodienstverlening en de verzuimbegeleiding.

Verzekering.

Als ondernemers zijn verzekerd, dan is er een grote keus. Die keuze wordt koment jaar nog veel groter met de introductie van de MKB Verzuimverzekering. Veel ondernemers weten echter niet goed, waarvoor zij nu zijn verzekerd. Zo gaan ze er van uit, dat zij voor het grootste deel van de hiervoor genoemde kosten zijn verzekerd. In de praktijk valt dit behoorlijk tegen. Zo is men bijna nooit verzekerd voor de kosten van vervanging. En ook niet voor het verlies van productie of dienstverlening. Bij elkaar circa € 200,-- per dag.

Rekening houdend met het feit, dat het herstel van een Burn out ongeveer een jaar in beslag neemt, wordt berekend, dat de totale kosten van een gemiddelde werknemer met Burn out liggen tussen de € 100.000,-- en de € 120.000, --.
Uit recent onderzoek blijkt, dat ongeveer 14% van de werkende mensen in Nederland in meer of mindere mate kampt met Burn out klachten. Kortom een serieus probleem, dat vraagt om een serieuze aanpak.

Het loont dus behoorlijk de moeite om te proberen de hersteltijd, van met name mensen die te maken hebben met overspanning en Burn out, aanzienlijk te verkorten.

Hoe werkt het eigenlijk in de praktijk?

Richtlijnen.

In Nederland zijn we gek op richtlijnen. Als iemand zich meldt bij de huisarts en het lijkt op een Burn out, dan pakt deze een speciale richtlijn uit de kast en verwijst iemand naar de POH van de eigen praktijk of naar een psycholoog. Dat is ook logisch, want de richtlijn is voor het overgrote deel opgesteld door psychologen. Hier vallen echter twee zaken op. Met enige regemaat wordt aangeven dat Burn out geen psychische ziekte is. Als tweede zal een psycholoog zich richten op de persoonlijkheid. Dat is zijn of haar vakgebied. Het staat echter lang niet vast, dat de hoofdoorzaak van de Burn out daarin gezocht moet worden. In de praktijk is het een onbalans tussen persoonlijkheid, werk en privéomstandigheden.

Een vergelijkbare situatie doet zich voor bij de bedrijfsarts. Ook die heeft speciale richtlijnen, waarin wordt verwezen naar een psycholoog. In de nieuste richtlijn wordt gelukkig wat meer aansluiting gezocht bij de realiteit en de werksituatie. De daadwerkelijke invulling in de praktijk zal echter nog een flinke tijd duren.

Werkhervatting

De meningen van de deskundigen lopen nogal uiteeen als het gaat om werkhervatting. De een adviseert om langdurig te gaan wandelen, de ander cursussen als Mindfulness etc. Wij zijn van mening, dat het belangrijk is dat iemand zo snel mogelijk weer contact heeft met zijn bedrijf. Iemand met een Burn out wil namelijk heel graag werken, maar de geest en het lichaam werken even niet mee. Het hoeft ook nog geen werkhervatting te zijn, maar te lang uit het zicht verdwijnen heeft alleen maar negatieve gevolgen.
Zo is uit onderzoek gebleken, dat er na een periode van ziekteverzuim van ongeveer zes maanden een soort omslag plaatsvindt. De persoon in kwestie geeft het een beetje op en het bedrijf heeft inmiddels de opengevallen functie herverdeeld. Dit maakt een terugkeer nog veel moeilijker.

Losers

Van belang is de houding van de werkgever of de leidinggevenende als het gaat om medewerkerds met een Burn out. Als die worden beschouwd als een soort “losers”dan zal dit de terugkeer niet bevorderen. Onze ervaring is het tegenovergestelde. Het zijn juist de harde werkers, de betrokken mensen, die graag een stapje meer doen om een klus te klaren. Die betrokkenheid is ook hun valkuil en zorgt voor het risico van een Burn out. Goed onderzoek en overleg zorgt voor snel herstel en nog meer betrokkenheid.

Interventie

Met een krachtige persoonlijke interventie gericht op het, binnen korte tijd, opnieuw in balans brengen van de drie pijlers werk, privé en persoonlijkheid is het mogelijk om binnen drie maanden weer deel te nemen aan het arbeidsproces. Misschien niet voor de volle 100%, omdat dit van meerdere factoren (zoals de functie, collega’s) afhankelijk is, maar wel met een positieve instelling.

Resultaat

De medewerker die is hersteld van zijn of haar Burn out wordt een stuwende kracht in de organisatie en geeft nieuw elan aan het bedrijf. Een frisse uitstraling werkt motiverend op de andere mensen. Dit zal zich vertalen in meer plezier, meer inzet en productiviteit, bedrijfsbreed. En heel belangrijk is de korte hersteltijd en dus de enorme kostenbesparing van vele tienduizende euro’s.


Maatwerk

Spreekt onze strakke aanpak je als werkgever of werknemer aan, neem dan vandaag nog contact met ons op voor een gratis adviesgesprek. Dan kunnen we samen bepalen, welke aanpak op dit moment het beste resultaat oplevert.

Informatie en contact
burnout en psyche

Burn out is geen psychische ziekte.


Het is een werk gerelateerde aandoening.

Recentelijk is dat nogmaals geconcludeerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Burn out is een werkfenomeen veroorzaakt door chronische stress op de werkvloer. Een Burn out leidt tot gevoelens van vermoeidheid, een negatieve houding ten opzichte van een baan en afname van productiviteit. Dat neemt niet weg dat de oorzaken ook kunnen liggen in de privé situatie. Ook daar kunnen zich omstandigheden voordoen, waardoor iemand te maken krijgt met de verschijnselen van een Burn out.

Herstel coaching

Als dus de oorzaken gezocht moeten worden in de werksituatie ligt het voor de hand om voor het herstel de juiste specialisten te raadplegen. Begeleiding op maat door een team met kennis van bedrijfsprocessen en culturen. Met ervaring in werksituaties in combinatie met privéomstandigheden. Als er sprake is van een psychische stoornis zal een specialist dit tijdig herkennen en dit met betrokkene bespreken.  Het hangt er bijvoorbeeld van af of die stoornis (mede) oorzaak is van de Burn out. Daarnaast spelen de ernst van de stoornis, de omstandigheden en de persoon zelf, een rol bij de beslissing of hier direct behandeling voor nodig is. Er zijn talloze voorbeelden van mensen met een bepaalde stoornis, die prima functioneren in het arbeidsproces. Het is juist vaak de verandering in dit proces dat maakt dat mensen niet langer goed functioneren.  
Weer andere mensen hebben enorm baat bij een samenwerking tussen de begeleidende specialisten en de psycholoog, waarbij ieder zijn eigen vakgebied inzet in het team.

Balans.

Om beter te begrijpen hoe Burn out zich ontwikkelt is het van belang om te weten dat een mens altijd op zoek is naar balans. In dit geval gaat het om de balans tussen Werk, Privé en Persoonlijkheid. Dit kun je weergeven in drie pijlers.
 

plannen

                                                                                                                            
Als één van de pijlers (al dan niet tijdelijk) niet goed functioneert zal dat niet direct leiden tot een Burn out. Pas wanneer er langere tijd bij twee van de drie pijlers een probleem ontstaat groeit het risico op een Burn out.  Dat maakt het zo moeilijk om Burn out te definiëren. Het is een stapeling van bijvoorbeeld chronisch stress op het werk en privéproblemen, waardoor het risico toeneemt. Zo ook bij de combinatie van werkstress en een persoonlijkheidsstoornis.

Doelstelling

Net als bij andere problemen wordt het tijd om ons bij het herstel van een Burn out en werkstress, en ook het voorkomen hiervan, te richten op de doelstelling de persoon weer te laten functioneren in het arbeidsproces. En vooral daarbij de persoon en zijn of haar werksituatie centraal te gaan stellen.

Dus een deskundig onderzoek naar de oorzaken van de Burn out. Zoals de werkomstandigheden in combinatie met de privé situatie en de persoonlijke eigenschappen. Je bijvoorbeeld af te vragen of iemand wel passend werk heeft. Het is belangrijk om in beeld te brengen hoe groot de invloed van al die verschillende factoren is op iemand. De doelstelling was immers, dat iemand weer goed gaat functioneren. Daarvoor is het niet lang niet altijd nodig om 100% hersteld te zijn.  Zoals al eerder genoemd kan iemand heel goed functioneren met een persoonlijkheidsstoornis, zolang betrokkenen hiermee rekening willen en kunnen houden.

Psycholoog

In Nederland groeit steeds meer de situatie dat mensen met de kenmerken van een Burn out al snel naar een psycholoog gestuurd worden. Die zal zich over het algemeen richten op de behandeling van de persoonlijkheidskenmerken. Dat is ook logisch, want dat is namelijk zijn of haar vak. Deze aanpak wordt nogal eens versterkt door de richtlijnen van huisarts en bedrijfsarts. Die richtlijnen verwijzen naar een psychische behandeling. Mogelijk speelt daarbij een rol, dat die richtlijnen mede zijn opgesteld door psychologen. Met een toename van het aantal gevallen van mensen met Burn out achtige verschijnselen (14 % van de beroepsbevolking) neemt dus de druk op het aantal beschikbare psychologen toe. Het gevolg is een wachttijd van 8 tot 10 weken. Verloren tijd als het gaat om het snel herstellen van een Burn out.

DSM V

Omdat Burn out geen psychische aandoening is staat het dus niet in het handboek DSM V. Helaas blijken de zorgverzekeraars dit handboek te hanteren als voorwaarde of basis voor het vergoeden van de behandelingskosten. Dit leidt ertoe, dat het belangrijk is om een aandoening bij iemand te constateren die wel genoemd wordt. Dat maakt namelijk de weg vrij voor het vergoeden van de behandeling. Een duur en tijdrovend traject.

De pijlers.

Terugkomend op de pijlers zie je dan vaak, dat een herstelbehandeling van de Burn out zich richt op iemands persoonlijkheidsstoornis. Zonder zich af te vragen welke rol dit speelt. Als die redelijk succesvol behandeld wordt is er een grote kans dat iemand weer tijdelijk kan functioneren. Er zijn dan weer twee van de drie pijlers op orde.

Alleen de belangrijkste oorzaak van de Burn out, namelijk de pijler werk, is niet of nauwelijks aan de orde geweest. Dat is ook niet het vakgebied van de psycholoog. Het effect op lange termijn is in dit soort situaties dan ook dat iemand opnieuw een Burn out krijgt. Met meer risico op ernstige problemen, zoals depressie. Hetgeen een nieuwe behandeling bij de psycholoog tot gevolg heeft. En daarmee is de cirkel weer rond en het werkelijke probleem niet aangepakt.

Snelle werkhervatting

Als sprake is van een Burn out is het belangrijk om weer snel deel te nemen aan het arbeidsproces. Hoe langer iemand thuis zit hoe hoger de drempel gaat worden. Bovendien neemt de motivatie bij alle betrokkenen langzaam af.  Door een gerichte interventie is het mogelijk om al weer na een maand contact te maken met werkplek en collega’s. Ons streven is om na 3 tot 4 maanden weer geheel of gedeeltelijk deel te nemen aan het arbeidsproces.

Inspiratie.

Herken je als werkgever of werknemer bovenstaande problematiek, maar weet je niet hoe je het herstelproces  in gang kunt zetten? Dan bieden wij voldoende inspiratie en aangrijpingspunten om verder te komen. Neem contact op voor een gratis adviesgesprek. Dan kunnen we samen bepalen, hoe het op maat aangeboden programma, op dit moment het beste resultaat oplevert.

Meer over de symptomen van stress en de oorzaken en gevolgen kunt u lezen op onze speciale pagina.

Neem contact op
snel herstel na burnout

Snel herstel van overspanning of Burn out

Het is maar een relatief kleine stap van overspannen naar Burn out. Wat zijn zoal de verschijnselen van overspannenheid? Denk dan aan: prikkelbaar, moe, slecht slapen, controleverlies, spanning binnen een relatie, concentratieproblemen en vergeetachtigheid.
Bij een combinatie van deze verschijnselen kan de huisarts al snel concluderen, dat er sprake is van overspannenheid. Om te kunnen spreken van Burn out, als beroepsziekte,  heeft het Nederlands Centrum voor beroepsziekten daar nog een paar verschijnselen aan toegevoegd. Zo moeten de verschijnselen voor meer dan 50% werkgerelateerd zijn, de situatie moet al meer dan 6 maanden duren en het moet gepaard gaan met extreme vermoeidheid.

Snel aan het werk.

Van veel mensen horen we dat ze eigenlijk zo snel mogelijk weer aan het werk willen. Maar dan wel op een duurzame manier, om terugval te voorkomen. Een paar weken rust en gewoon weer beginnen leidt in 90% tot wij noemen de draaikolk van het zwarte gat, een nieuwe Burn out of zelfs een depressie. Ons advies is om de oorzaken van de Burn out structureel aan te pakken. Onderstaand een route, die leidt naar een duurzame, structurele, werkhervatting binnen drie tot vier maanden.

Hoe kwam de emmer vol?

De oorzaak is nooit een bepaald aspect of gebeurtenis. Vaak is sprake van een combinatie van veranderingen in werk en privé, waardoor de emmer vol geraakt is. We dagen je uit om de verschillende gebeurtenissen voor jezelf in beeld te brengen. Is jouw emmer soms te klein? Stel je teveel eisen aan jezelf? Zijn de privé omstandigheden heel belangrijk of zijn de problemen meer werkgerelateerd? Je kunt dan denken aan bijvoorbeeld een tijdsdruk. Of gaat het om waardering, is er een verandering in de werkplaats (een kantoortuin)? Mis je sociale steun van collega's of van een leidinggevende? Al deze aspecten gaan we samen in beeld brengen.

De lat opnieuw plaatsen.

Mensen die gevoelig zijn voor een Burn out hebben vaak grote moeite met de hoogte van de lat. Met andere woorden: Hoe hoog stel je de eisen aan jezelf? Of worstel je met de eisen, die een ander aan je stelt. Hoe zit het met de werkplek? Stelt de werkplek hoge eisen aan jouw aanpassingsvermogen of voelt het heel prettig? Kortom: Hoe hoog ligt iedereen de lat? En hoe realistisch is dat?  Is het redelijkerwijs mogelijk te voldoen aan de eisen of zijn ze veel te hoog? Allemaal vragen en antwoorden die een plek moeten krijgen. Of het nu gaat om de werkgever, de werknemer of de privé omstandigheden.

Realistisch evenwicht.

Een mens zoekt altijd balans in werk, privé en persoonlijkheid. Een evenwicht tussen hetgeen wat er van je gevraagd wordt en die dingen, die je daadwerkelijk aankunt. Van grote invloed daarop zijn de eisen, die je daaraan zelf stelt. (ofwel: Je bent zelf een belangrijke factor) Zo hebben mannen meer moeite met emotionele beroepen. Iets waar je niet altijd bij stilstaat. Vaak moeten er verschillende zaken worden aangepakt om de balans weer in evenwicht te krijgen. Op basis van gezond realisme ontstaat vervolgens een meer duurzame arbeidsrelatie.
Wat wil jij eigenlijk?
Als je de dingen doet die je leuk vindt, in een omgeving die bij je past, dan krijg je energie. Die zorgt ervoor, dat je veel meer aankunt. Positieve energie zorgt voor meer inzet en creativiteit bij je baan. Soms moet je dingen eens op een andere manier bekijken of aanpakken. In deze stap bieden we daar heel veel inspiratie voor.

Waarom doe je wat je doet?

Hoeveel verantwoording heb je en hoeveel denk je dat je hebt? Vaak zit hier een verschil in. Betrek daarbij ook de afspraak met de werkgever. Een conflict op een positieve manier oplossen levert voor beiden heel veel op. Soms met simpele aanpassingen of schuiven met verantwoordelijkheden ontstaan nieuwe mogelijkheden. Een conflict of een gevoel van onvrede ontstaat ook door onrechtvaardige besluitvormingsprocessen. Ook in privé is het goed om dit soort zaken eens op een objectieve manier te bekijken. Dat geeft duidelijkheid en daarmee ook rust.

Sociale behoefte.

Iedereen wil graag respect en vertrouwen van anderen. Eens rustig nadenken over de verschillende sociale aspecten van familie en vrienden. Hoeveel sociale steun krijg je van je collega's? En hoeveel sociale steun krijg je eigenlijk van je leidinggevende? Is er niet sprake van een relationele onrechtvaardigheid, om die beladen term eens te gebruiken. Het gaat nu eenmaal om het sociale gevoel van mensen. Dat geeft of dat kost ontzettend veel energie.

Afstand nemen.

Voor mensen die een flink doorheen zitten is de reis, die we aanbieden, een uitkomst. Het is een reis met gelijkgestemden. Een volledig verzorgd programma met mooie wandelingen, workshops, veel tijd om na te denken en vooral de gelegenheid om afstand te nemen van de dagelijkse beslommeringen. Dit alles in een omgeving vol met energie, zon, natuur en gastvrije mensen.

Resultaat.

Het resultaat van de voorgaande route is een fitte persoonlijkheid, die inmiddels zichzelf veel beter kent. Weet wat hij of zij wel of niet kan en vooral wat hij of zij wil bereiken. De mentale, fysieke en sociale conditie is aanzienlijk verbeterd. Voor de Burn out deed je blijkbaar bepaalde dingen, die je niet gelukkig maakten of die veel te veel energie kosten. Daar ben je nu achter gekomen en je hebt ook geleerd er anders mee om te gaan. Veel meer passend bij jouw leven, waardoor je zelfvertrouwen enorm is gegroeid. Hierbij hoort zeker de afstemming met de functie in het arbeidsproces. Hopelijk is hier ook een verbetering doorgevoerd, waardoor je weer met plezier aan het werk kunt. Vrolijker, productiever en veel realistischer betrokken bij het bedrijf.

Inspiratie.

Herken je jezelf als werkgever of werknemer in deze aanpak, maar weet je niet hoe je dat proces in gang kunt zetten. Dan bieden wij voldoende inspiratie en aangrijpingspunten om verder te komen. Neem contact met ons op voor een gratis adviesgesprek. Dan kunnen we samen bepalen, hoe het op maat aangeboden programma, op dit moment het beste resultaat oplevert.

Neem contact op
de dokter is ziek

Help de dokter is ziek!

Hoe kan een (huis)arts nu Burn out raken?

Steeds meer (huis)artsen krijgen zelf te maken met overspanning, welke regelmatig leidt tot een Burn out.  De klap komt extra hard aan, omdat zij het gevoel hebben de specialist te zijn en dus niet Burn out mogen raken. Het is ook niet gemakkelijk om je probleem ergens anders nee te leggen. Hulp zoeken is vaak taboe, omdat je zelf de hulpverlener bent.

Wat zijn zoal de oorzaken:

 • Een hoge werkdruk door veel administratie en eisen van zorgverzekeraars.
 • Te weinig (huis)artsen, dus drukke parktijken.
 • Artsen hebben vak een hoog verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Fouten maken is “not done”.
 • Zij hebben te maken met een woud van regels, protocollen, richtlijnen etc.
 • De status speelt toch ook mee. Een dokter heeft nog steeds een bepaald aanzien.
 • De soms enorme kloof tussen het verwachtingspatroon en de realiteit. Niet alleen ten aanzien van het werk als arts, maar ook de patiënten doen hier aan mee.
 • De “concurrentie “ van de internet dokter wordt groter en groter. Patiënten worden mondiger en daar kan niet iedereen mee omgaan.
 • Een toename van patiënten met een buitenlandse achtergrond brengt allerlei extra problemen met zich mee. Denk alleen al aan taal en cultuur, maar ook bijzondere ziekten. 

De gevolgen van dit alles op een rij:

 • Oplopende kosten bij bijvoorbeeld een eigen praktijk.
 • Mopperende patiënten over wachttijden en tekort aandacht.
 • Concentratieproblemen.
 • Risico op fouten neemt toe. Zie het kader over presenteïsme.
 • Mentale en fysiek uitputting.
 • Toenemende problemen met zorgverzekeraars.
 • Negatieve reacties op sociale media.
 • Kans op tunnelvisie en blinde vlekken.
 • Financiële en juridische problemen.
 • De sfeer in het team wordt er vaak niet beter op.
 • Kort lontje, zowel op het werk als thuis.
 • Bijscholing wordt beperkt tot een minimum.

Precenteïsme

Dit houdt in, dat mensen vanuit een sterk verantwoordelijkheidsgevoel, hart voor de zaak of angst om hun baan te verliezen toch gaan werken als ze ziek zijn. Onderzoek wijst echter uit dat ze dan al gauw twintig procent minder presteren en dat de foutkans met zestig procent toeneemt. Verder beïnvloeden ze de sfeer negatief en bestaat er een groter risico op ongevallen en bedrijfsschade. Vergelijkbare problemen ontstaan bij werknemers in nood, bijvoorbeeld met relatieproblemen, schulden of een verslaving.
Gewenste situatie.
Zoals altijd bij mensen die in een Burn out zijn beland is het streven om bepaalde valkuilen tijdig te gaan herkennen. Zij willen heel graag weer deelnemen aan het arbeidsproces, waarbij wordt voldaan aan een paar randvoorwaarden.

 • Overwerken moet weer een uitzondering worden.
 • Goed werk leveren.
 • Plezier en voldoening uit het werk halen.
 • Contracten nakomen zonder financieel en juridisch gedoe.
 • Iets meer echte vrije tijd.
 • Wat meer ruimte voor relaties en kinderen.
 • Voldoende energie over om ‘s avonds of in het weekend leuke dingen te gaan doen.
 • Bevlogenheid in het team als energiebrenger.

Oplossingen.

Hoe kun je nu bovenstaande gewenste situatie bereiken.

 • Erkennen dat je ook gewoon een mens bent.
 • Breng oorzaken en gevolgen objectief in beeld.
 • Ga je focussen op de realiteit.
 • Stop met het voeren van de strijd met jezelf en met anderen.
 • Geef aandacht aan gemotiveerde mensen of andere hulp in het team.
 • Breng de balans terug in werk, privé en persoonlijkheid.
 • Verbeter de communicatie met iedereen door bij jezelf te beginnen.
 • Neem even afstand van de situatie.
 • Overleg met het thuisfront. Betrek partner en kinderen bij het herstel.
 • Betrek ook de omgeving bij het herstel.
 • De dokter mag best een keer ziek zijn. Zo ontstaan ervaringsdeskundigen. 
Neem contact op
harde werkers

Juist de harde werkers raken Burn out

Uit ervaring blijkt dat, juiste mensen met inzet voor een bedrijf, een groter risico hebben om burnout te raken. Het zijn die mensen, die wanneer het even tegenzit, juist een stapje extra doen. En dat stapje groeit door tot flinke stappen. Werk mee naar huis, in het weekend nog even wat afmaken. Het verantwoordelijkheidsgevoel gaat steeds zwaarder drukken.

Op het moment, dat het dan, ondanks de inzet, toch niet lukt, slaat de Burn out toe. Ze verliezen de controle, raken prikkelbaar op het werk naar collega's en leidinggevenden. Maar ook thuis moeten de naasten het vaak ontgelden. De cirkel naar beneden eindigt met een ziekmelding. De arts zal dan onderzoeken of er sprake is van overspanning, in combinatie met grote vermoeidheid. En of de klachten al langer als 6 maanden duren en vooral werkgerelateerd zijn. Als dat allemaal aan de orde is, volgt waarschijnlijk de diagnose Burn out.

Tot grote schrik van betrokkenen dreigt iemand nu langer dan een jaar thuis te gaan zitten. Zowel de werknemer, als de werkgever vragen zich af hoe hij of zij zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Maar dan wel op een duurzame en verantwoorde manier. Zonder goede begeleiding weer snel beginnen vergroot de kans op een tweede Burn out en zelfs op een depressie.

Met een goede aanpak is het mogelijk binnen drie tot vier maanden weer te beginnen met werken. Mits de oorzaken goed in beeld zijn en de nodige maatregelen zijn genomen. Wij bieden een exclusieve aanpak waarvan onderstaande aandachtspunten deel uitmaken.

Jezelf voorbij lopen

In eerste instantie is het van belang om erachter te komen waarom iemand zichzelf voorbij gelopen is. Zijn de oorzaken duidelijk en verklaarbaar of is het een samenloop van omstandigheden? Welke invloeden van buiten spelen een belangrijke rol? Ook privé omstandigheden kunnen een groot effect hebben op het ontstaan van de Burn out. Dit alles moet helder en duidelijk in beeld gebracht worden, zodat er een basis ontstaat om aan te werken.

Wat moet anders?

Als helder is wat de Burn out heeft veroorzaakt, wordt het tijd om de verschillende aspecten onder de loep te nemen. Wat kan er anders en waarop heeft iemand niet of nauwelijks invloed? Is er een rol weggelegd voor de werkgever, de leidinggevende of collega's? Moet er thuis iets worden veranderd? Al die aspecten bij elkaar moeten ervoor zorgen, dat een stabiele basis komt voor een duurzaam herstel.

Werkplek

Als de oorzaken in beeld zijn en de pijnpunten benoemd, gaan we de werkplek of werksituatie eens nader bekijken Na een bezoek aan het bedrijf ontvangen werkgever en werknemer een rapport met aanbevelingen op veel terreinen. Zoals psychosociale factoren, fysieke werkplek, werkinhoudelijk, ergonomisch en andere relevante invloeden. Dit rapport kan als basis dienen voor het uitvoeren van aanpassingen en het maken van aanvullende afspraken. Natuurlijk zal het hele bedrijf hiervan profiteren. Tenslotte moet worden voorkomen, dat ook andere mensen Burn out raken. Mogelijk door dezelfde oorzaken en dus ook met dezelfde gevolgen.

Wikken en wegen

Het is zaak om uit te zoeken hoe het zit met de huidige balans. Om daarna te gaan werken aan het herstel van het evenwicht. Zowel werk als privé streeft een mens nu eenmaal ernaar de zaken in balans te hebben. Het gaat om een gezond evenwicht tussen belasting en belastbaarheid. Dus hoeveel kan iemand feitelijk aan en wat wordt er nú van hem of haar gevraagd. Zit iemand wel op de juiste plek.

Hetzelfde maar dan anders

Harde werkers hoeven vaak alleen maar te worden bijgestuurd. Iets meer delegeren. Delen van verantwoordelijkheden met degene, die dat ook als taak hebben. Vooral ook minder verantwoordelijk voelen voor allerlei zaken ,die er minder toe doen. Nadenken over een herverdeling van functies en taken kan voor iedereen verhelderend werken. Vaak zijn zaken in de loop van de tijd wat scheef gegroeid. Een mooie gelegenheid om dit aan te pakken en op die manier weer een gezonde taakverdeling binnen het bedrijf tot stand te brengen.

Begrip en respect

Verantwoordelijkheid draag je samen. Of het nu gaat om werk of privé. Je verantwoordelijk gedragen en voelen, doe je alleen. Uiteindelijk ben je daarom ook alleen verantwoording verschuldigd aan jezelf. Maar daarbij wel rekening houdend met een ander zijn belangen. Of het nu je werkgever, collega of partner is. Respect en vertrouwen vormen een goede basis voor een duurzame samenwerking.

Samen

Harde werkers hebben de neiging zaken zelf op te lossen. Zij vergeten nog wel eens, dat je samen uiteindelijk sterker bent. Als de locomotief maar doorrijdt zonder de wagons mee te nemen, komt de vracht niet aan. Samen vereist een bepaald sociaal gedrag van alle betrokkenen. Begrip en respect voor elkaar is heel belangrijk. Je eens verdiepen in de werkwijze of denkpatronen van de ander levert nieuwe inzichten. Misschien niet altijd beter. maar veelal met hetzelfde resultaat en soms op lange termijn zelfs effectiever.

Resultaat

En vernieuwde werkwijze van de stuwende kracht in de organisatie geeft nieuw elan aan het bedrijf. Een frisse uitstraling werkt motiverend op de andere mensen. Dit zal zich vertalen in meer plezier, meer inzet en productiviteit, bedrijfsbreed. Ook de privé situatie zal hiervan profiteren.

Inspiratie.

Herken je jezelf als werkgever of werknemer in deze aanpak, maar weet je niet hoe je dat proces in gang kunt zetten. Dan bieden wij voldoende inspiratie en aangrijpingspunten om verder te komen. Neem contact met ons op voor een gratis adviesgesprek. Dan kunnen we samen bepalen, hoe het op maat aangeboden programma, op dit moment het beste resultaat oplevert.

Informatie

effective realistic involved

NOBCO Nedrlandse orde van beroepscoaches
EMCC European Mentoring & Coaching Cousil
The Global Code of Ethics For Coaches, Mentors, and Supervisors

We are a member of the Dutch Order of Professional Coaches, because we value quality. In addition, we endorse the NOBCO Code of Ethics and comply with the complaints regulations. This offers extra security for you as a customer..