+31(0) 75 711 28 22 / contact   
SPANNING HOORT BIJ ONDERNEMEN
Spanning bij ondernemen. Man trekt aan touw met gouden stenen.
ENG   
NL   

Main Content

Gezonde spanning hoort bij ondernemen.

Gezonde spanning hoort bij ondernemen,
maar overspanning leidt tot een Burn out. Het kan je overvallen.

Maar waar ligt de grens?

Juist de spanning maakt ondernemen en leidinggeven in het algemeen tot een gezonde passie. De dagelijkse uitdagingen geven de nodige energie om je doelen te bereiken.

Het kan echter gebeuren, dat diezelfde spanning meer en meer inspanning gaat kosten. Vaak door een samenloop van omstandigheden kost het realiseren van je dromen net teveel energie.

Signalen van het overschrijden van die grens zijn bijvoorbeeld een toenemende aantal foutjes en fouten door vergeetachtigheid en concentratieverlies. Het gevoel, dat je de hele dag achter de feiten aanrent. Je contacten op het werken en thuis verlopen wat stroever en emotioneler. Daarnaast zijn er vaak fysieke klachten, zoals slaapgebrek (piekeren), moeheid, hoofdpijn, nekklachten, futloos en ander lichamelijk ongemak.
Belangrijk is om de hiervoor genoemde signalen niet te overrulen door nog harder te gaan werken. Realiseer je, dat het signalen zijn waar je iets mee kunt (en moet) doen.Een perfect moment om op zoek te gaan naar jouw grenzen.

Neem wat tijd voor jezelf om de navolgende aspecten te overdenken.

De aanleiding

Welke signalen doen zich precies voor en hoe zijn die te verklaren. Bijvoorbeeld door verandering in privé of werk. Bedenk daarbij, dat er ook factoren mee kunnen spelen, die wat verder in het verleden liggen. Betrokken mensen hebben de neiging actief te reageren op problemen. Ze zetten een tandje bij, nemen werk mee naar huis. Ze voelen zich verantwoordelijk en willen heel graag presteren. Ze denken alles wel af te krijgen. Vaak ten koste van hobby's, relaties en andere ontspanningsmomenten. En dat houden ze vaak lang vol, totdat er iets flink tegenzit of er is een privéprobleem.

Accepteren en werken aan een oplossing

Het constant vechten tegen voornoemde verschijnselen kost veel energie. Daar moet dus een oplossing voor gezocht worden. Bij voorkeur voor alle oorzaken van de genoemde signalen. Daarbij staat steeds de vraag centraal of iets veranderd of geaccepteerd moet worden. Dat zal per persoon flink verschillen. De één houdt bijvoorbeeld van verantwoordelijkheden en kan daar ook mee omgaan. De andere krijgt ze, maar wordt er heel ongelukkig van.

Het wankel evenwicht

Door de (over)spanning loopt jouw belastbaarheid flink terug. Om weer normaal te kunnen functioneren, moet er fors ingegrepen worden. Tegelijkertijd dient de taak- en functiebelasting op het huidige niveau afgestemd te worden. Dit kan van tijdelijke aard zijn. Als dit niet zorgvuldig wordt aangepakt, is er sprake van onbalans en zul je verder achteruit gaan. Vergeet daarbij vooral niet wat de belasting in de privé situatie is. Alle aspecten tellen mee, dus ook de mentale belasting, bij het bepalen van hetgeen je op dit moment aankan. Bijvoorbeeld boos blijven op een opdrachtgever of een ex-partner, zijn allemaal factoren die van invloed zijn.

Elk nadeel…….

Negatieve signalen kunnen ook een aanleiding zijn om zaken eens op een andere wijze te bekijken. Cruijff wist het al: “Elk nadeel heeft zijn voordeel”. Door je af te vragen of een bepaalde taak of functie wel passend is ontstaan nieuwe inzichten. Hier ligt ook een belangrijke rol voor het bedrijf. Zijn bijvoorbeeld partners bereid mee te denken over veranderingen of aanpassingen? Een positieve houding van alle betrokkenen zal ook een positief effect hebben op de verbetering van de situatie.

Verantwoording

Eén van de signalen is een cynische houding ten opzichte van het werk en/of de thuissituatie. In deze overweging staat centraal, dat er in een werksituatie meerdere verantwoordelijke partijen zijn. Het is voor jou wel duidelijk, dat jij verantwoordelijk bent voor alle besluiten over jouw (werkzame) leven. Alles met respect en vertrouwen naar anderen, dus ook naar de betrokkenen op het werk. Omgekeerd is dat natuurlijk ook van toepassing op partners, leidinggevenden en collega's. Een mooi moment om ieders verantwoordelijkheden eens te herijken.

Sociale steun

Als je wat langer in een overspannen situatie zit is een veelvoorkomend signaal het feit, dat je het gevoel krijgt, dat sociale steun van collega's en/of de partners, ontbreekt. Dan moet worden uitgezocht, waardoor dit gevoel is ontstaan. Veelal is er sprake van veranderingen, zoals een reorganisatie of een bedrijfsfusie. Vergeet niet de impact van het invoeren van flexibele werkplekken of nog erger “de kantoortuin”. Voor de één een zegen, voor de ander een ramp. Een onderzoek naar jouw werksituatie breng dit soort problemen goed in beeld en komt ook met aanbevelingen om problemen in de toekomst te voorkomen.

Resultaat

Nadat je de signalen in beeld hebt gebracht en passende oplossingen hebt gevonden, zul je met hernieuwde energie weer een betere bijdrage gaan leveren. En als gevolg van de echte aandacht voor je problemen, vaak met meer werkplezier, socialer gedrag, productiever en creatiever.

Inspiratie.

Herken je jezelf als ondernemer of leidinggevende in deze aanpak, maar weet je niet hoe je dat proces in gang kunt zetten. Dan kan Futura Esperanza voldoende inspiratie en aangrijpingspunten bieden om verder te komen. Vraag onze informatie of neem contact met ons op voor een goed gesprek. Een investering in jezelf, heeft een positieve uitstraling op je bedrijf/afdeling en je omgeving. Zo kun je samen de toekomst met vertrouwen tegemoet.

effectief realistisch betrokken

NOBCO Nedrlandse orde van beroepscoaches
EMCC European Mentoring & Coaching Cousil
The Global Code of Ethics For Coaches, Mentors, and Supervisors

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches, omdat wij waarde hechten aan kwaliteit. Daarnaast onderschrijven wij de Nobco Ethische gedragscode en conformeren ons aan het klachtenreglement. Dat biedt extra zekerheid voor u als afnemer.